MALÝ PREJZ

MALÝ PREJZ

rozměr:

Malý prejz vrchní 7,4-12,1 x 37,3 cm

Malý prejz spodní 20,1 x 37,3 cm

spotřeba 16 párů /m2

bezpečný sklon 40°

minimální sklon 35°

Taška Malý prejz se skládá ze dvou dílů - spodního háku (korýtka) a vrchní prejzy (kůrky).

Dovoluje vyskládat i komplikované oblé tvary (volské oko, kužel). Velmi vhodná pro rekostrukce střech památkově chráněných objektů.

Taška Malý prejz se klade do malty.

Pokládka je velmi pracná, náročná a odlišná od pokládky ostatních druhů krytiny.

TONDACH -  MALÝ PREJZ S 20,5 x 38,0 cm