ŘEZIVO

Krov je nosná konstrukce střechy. Účelem krovu je nést střešní krytinu, například střešní tašky nebo lepenku, a přenášet zatížení vznikající sněhem, větrem a vlastní tíhou na nosné stěny stavby. Při stavbě krovu je třeba vzít v úvahu využití půdního prostoru (podkroví). V současné době je obvyklé obytné využívání podkroví, takže krov se konstruuje tak, aby umožňoval bezproblémový pohyb v podkroví. Používané krovy jsou proto jednodušší než krovy starší, u nichž bývá běžné, že půda je částečně neprůchozí. Krov se skládá z řady prvků vodorovných, svislých a šikmých.

Tesařské konstrukce se rozdělují do tří základních podskupin a to na latě, desky a hranoly. Dřevo se dále dělí na impregnované a bez impregnace. Impregnace slouží k dlouhodobé ochraně dřeva před dřevokaznými škůdci. V našich podmínkách se nejčastěji používá impregnace máčením.

Dodáváme

  • KVH hranoly
  • Opracování CNC strojem na dřevoobráběcím centru Hundegger.Dokážeme namodelovat a přichystat kompletní střechu Vašeho domu přímo v naší hale. Zajistíme dovoz a následnou montáž.